Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Geen data Geen data Geen data Geen data

Doel

Aan de hand van geleide oefeningen de cursisten leren werken met een van de meest gebruikte professionele tekenpakketten, ‘AutoCAD’. Na afloop van deze cursus is de cursist in staat om zelfstandig een perfecte 2D-tekening te maken, volledig bemaat en voorzien van zowel de nodige arceringen als teksten.

 

Inhoud

AutoCAD is een bekend professioneel tekenpakket waarvoor op de huidige arbeidsmarkt zeker een tekort is aan geschoolde krachten. Het is dus perfect mogelijk om van een hobby een beroep te maken. In deze cursus worden de verschillende tekencommando’s stap voor stap aangeleerd.

 • Na een kennismaking met de scherm-layout en de toolbars kan men van start gaan met commando’s zoals line, circle, arc, ellips, rectangle, …
 • Gelijktijdig komen de editeerfuncties aan bod zoals offset, copy, mirror, move, rotate, array, e.d.
 • Ook het werken in layers met verschillende lijntypes en eigenschappen wordt uitvoerig besproken.
 • In deze cursus wordt veel nadruk gelegd op al deze basisfuncties, omdat die in het verdere verloop van de cursussen telkens terugkomen.
 • Nadat de basiskennis is opgedaan, gaan we verder met het plaatsen van maten, zowel met als zonder tolerantie.
 • Ook het plaatsen van arceringen en tekst komt aan bod. De cursist is nu in staat om moeiteloos een perfecte technische tekening te maken!
 • Tenslotte worden ook de multilijnen en polylijnen behandeld, alsook het editeren van deze lijnen.

De praktijk komt in deze lessen altijd op de voorgrond. Daarom zal de theorie altijd gekoppeld worden aan praktijkvoorbeelden, waarbij de cursisten steeds geleid worden doorheen de nieuwigheden.

Voorkennis

Vlot kunnen werken met een computer.

Software

Nieuwste versie Autodesk Autocad

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 90
 • Handboek: € 59,5
 • Kopiegeld: € 1
 • Materialengeld: € 5

* Het handboek, materialengeld en kopiegeld worden betaald bij aanvang  van de opleiding.
** De info en prijzen zijn indicatief. De juiste enige prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

60 lestijden = 1 semester