Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Lessenrooster ICT en Fotografie

Doel

Het doel van automatisatie is uit te voeren taken in Excel te versnellen of te vergemakkelijken.  

Inhoud

  • Een belangrijk element in de automatisatie van functies is het leren werken met macro’s: dit  zijn kleine programmacodes die je heel wat tijd kunnen besparen bij het herhaald uitvoeren van complexe handelingen. Deze macro’s kunnen gestuurd worden via opdrachtknoppen die de bewerkingen binnen één bepaald document sturen. Door het koppelen van de macro aan een sneltoets of een knop in het lint, worden ze in verschillende documenten toepasbaar.  
  • We leren de automatisering nog beter naar onze hand te zetten door aanpassingen te doen in de Visual Basic omgeving. 
  • Een aantal concrete cases worden uitgewerkt. Zo zien we bijvoorbeeld hoe we een geautomatiseerd facturatiesysteem kunnen maken en hoe de analyse van databanken kan geautomatiseerd worden met een dashboard. 

Voorkennis

Het traject Start to ICT (module Wegwijs Computer en Wegwijs Web) en module Wegwijs Office 
of een ingangsproef. 
Een grondige voorkennis van Excel is nodig voor het aanvatten van deze module.  

Software

Microsoft Office 2016 

Prijs

  • Inschrijvingsgeld: € 90
  • Materialengeld: € 15

* Het materialengeld wordt betaald bij aanvang  van de opleiding.
** De info en prijzen zijn indicatief. De juiste enige prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

40 lestijden = 10 lesweken van 4 lestijden (1 lestijd = 50 minuten)° 

°trajectmodule