Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
XPlus donderdag 18.30 – 21.30 u. 31/01/2019 A9

Doel

kan eenvoudige tools gebruiken om functies van applicaties te automatiseren
kan geautomatiseerde functies gebruiken
kan geautomatiseerde functies beheren
kan een geautomatiseerde functie wijzigen
*is zich bewust van het feit dat hij de instellingen van de meeste software kan automatiseren
*gaat bewust en kritisch om met digitale media en ICT
kan ICT veilig en duurzaam gebruiken
kan ICT aanwenden om problemen op te lossen
*kan zijn eigen deskundigheid inzake ICT opbouwen
kan ICT-problemen oplossen

Inhoud

  • Een belangrijk element in de automatisatie van functies is het leren werken met macro’s: kleine programmacodes die aanzienlijk tijd kunnen besparen bij het uitvoeren van herhaalde handelingen. Door het koppelen van de macro aan een sneltoets of een knop in het lint, worden ze in verschillende documenten toepasbaar.
  • Voorbeeldje van een toepassing in Word: een knop die een voorgeprogrammeerde voettekst instelt (met bijvoorbeeld de naam van het document en de datum).
  • Macro’s kunnen ook gebruikt worden om complexe functies gebruiksvriendelijk te maken. In Excel bekijken we hoe we geavanceerde filters kunnen automatiseren met een dashboard.
  • Ook gaan we met de werkset besturingselementen aan de slag om in Excel om invulformulieren op te bouwen voor een gebruiksvriendelijke input.
  • Eens we vertrouwd zijn geraakt met deze werkset, leren we de automatisatie nog beter naar onze hand te zetten door gebruik te maken van de Visual Basic omgeving

Voorkennis

Vlot met het internet kunnen werken

Software

Microsoft Windows, Edge, Chrome, …

Prijs

  • Inschrijvingsgeld: € 90
  • Handboek: € 0
  • Kopiegeld: € 6
  • Materialengeld: € 5

* Het handboek, materialengeld en kopiegeld worden betaald bij aanvang  van de opleiding.
** De info en prijzen zijn indicatief. De juiste enige prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

60 lestijden = 1 semester