Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Geen data Geen data Geen data Geen data

Doel

In deze module leert de cursist de basisschakelingen voor verlichting en stopcontacten kennen en zelfstandig uitvoeren. De cursist kent de belangrijkste elektrische grootheden en kan reeds veilige elektrische verbindingen maken. Hij leert ook elektrisch testgereedschap hanteren in enkelvoudige basisschakelingen.

Inhoud

Bevestigt en sluit materiaal voor lage spanning aan (schakelaars, stopcontacten,…):

 • Ontmantelen elektrische kabels
 • Sluit schakelaars en stopcontacten aan door de geleiders aan de toestelklemmen te verbinden
 • Plaatst schakelaars en stopcontacten in of op de muren
 • Plaatst opbouwschakelaars en –stopcontacten in spatwaterdichte uitvoering door
  middel van een waterdichte aansluiting (bv. Met wurgwartel)

Stelt een diagnose van een storing aan een elektrische installatie en herstelt de defecte elementen:

 • Raadpleegt technische bronnen (eendraadschema, situatieschema,…)
 • Schakelt stroom en spanning indien mogelijk uit om werkzaamheden buiten
  spanning aan de elektrische installatie uit te voeren
 • Demonteert onderdelen van de elektrische installatie
 • Zoekt fouten in elektrische installaties door uitsluiting van mogelijke oorzaken op
  basis van waarnemingen en metingen
 • Vervangt en/of herstelt defecte onderdelen van de elektrische installatie
 • Controleert of het defect hersteld is

Kiest de materialen en de voorraad grondstoffen en legt verbruiksgoederen aan:

 • Kiest benodigd materieel en grondstoffen (schakelaars, kabels, kabelgoten,
  contactspray,…) uit het geleverde materiaal voor de bouw van de installatie
 • Plaatst bestellingen voor materieel en grondstoffen
 • Beschermt materieel en grondstoffen tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur
  of lichtinval

Voert werkzaamheden uit waarvoor een attest vereist is:

 • Schat de risico’s in
 • Werkt volgens de veiligheidsnormen
 • Past kennis BA4, BA5, VCA toe

Werkt veilig en milieubewust:

 • Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de gegeven instructies
 • Ruimt en sorteert afval
 • Gebruikt gereedschap waarvoor het bedoeld is
 • Past de wetgeving toe i.v.m. veiligheid en hygiëne
 • Past de milieuwetgeving toe
 • Rapporteert volgens duidelijke afspraken

Voorkennis

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module “Basis elektriciteit” of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 90
 • Materialengeld

* Het materialengeld wordt betaald bij aanvang  van de opleiding en kan variëren.
** De juiste totale prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

60 lestijden = 1 semester