In de opleiding Kinderzorg/Begeleider in de kinderopvang verwerft de cursist de basiscompetenties die nodig zijn om als beginnende beroepsbeoefenaar aan het werk te gaan in de kinderopvang en wordt de basis gelegd voor een verdere professionalisering gedurende zijn loopbaan. De competenties vormen aldus het kader van wat de cursist moet kennen en kunnen om adequaat te handelen in een bepaalde beroepscontext. Centraal in de opleiding staat de competentieontwikkeling en de persoonlijke groei van de cursist in relatie tot de beroepspraktijk. Dit houdt in dat het accent niet ligt op het onderwijzen door de leerkracht maar wel op het leren door de cursist.