Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal

Doel

In deze module beogen we de noodzakelijke handvaardigheid om kwalitatief en productief verantwoorde hoeklasverbindingen te realiseren. Bovendien willen we benadrukken
dat de veiligheid in dit domein van de techniek een bijzonder belangrijke rol speelt.
We leiden in deze module een hoeklasser op. Deze lasser kan een duidelijk geformuleerde opdracht uitvoeren, met inbegrip van tekeninglezen. Hij kan instellingen uitvoeren
en maatregelen nemen om lasfouten en vervorming te voorkomen. Dit met een permanente aandacht voor veiligheid.
Deze module geeft de vaardigheid in het booglassen met beklede elektrode en is vooral aanbevolen voor beginnende lassers in de metaalindustrie en ambachtelijke beroepen.

Inhoud

 • Lasapparatuur instellen
  • Lasparameters instellen
  • Lasinstallaties samenstellen
 • Materiaalsoorten lassen
  • Materiaaleigenschappen omschrijven
  • De lasbaarheid beheersen
 • Een werkmethode opvolgen
  • Werktekeningen gebruiken
  • Voorbewerkingen uitvoeren
  • Krimpverschijnselen inschatten
  • Restspanningen inschatten
  • Lasmethodebeschrijvingen toepassen
  • Voorschriften m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu toepassen •
 • Hoeklasverbindingen uitvoeren
  • Hoeklasverbindingen met verschillende elektroden uitvoeren
  • Hoeklasverbindingen volgens IWF-E1 en IWF-E21 uitvoeren
  • De kwaliteit van hoeklasverbindingen visueel beoordelen
  • De uitvoering van hoeklasverbindingen visueel beoordelen
  • Onderzoeksmethoden toepassen
  • Bij onvolkomenheden de lasuitvoering bijsturen
  • Het geldigheidsgebied van een lasserskwalificatiecertificaat situeren

Voorkennis

Géén vereiste voorkennis.

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 180,00
 • Materialengeld

* Het materialengeld wordt betaald bij aanvang  van de opleiding en kan variëren.
** De juiste totale prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

120 lestijden = 1 schooljaar