Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Geen data Geen data Geen data Geen data

Doel

Kennismaken met de rijke Chinese cultuur en maatschappij.

 • Spreken: je kan jezelf vlot uitdrukken.
 • Schrijven: je leert meer voorkomende karakters schrijven, je leert typen met een Chinees typprogramma.
 • Luisteren: je kan conversaties en eenvoudig nieuws goed volgen.
 • Lezen: je leert de meer en meer voorkomende karakters herkennen.

Inhoud

Thema’s:

 • Sport
 • Een hotel en restaurant reserveren
 • Iemand uitnodigen
 • Een kamer/huis huren
 • Klagen en zich verontschuldigen
 • Gelden wisselen in de bank
 • Iemands handelingen becommentariëren …

We houden ons niet alleen bezig met de Chinese taal, maar maken ook kennis met de rijke Chinese cultuur en gebruiken, de actuele politieke en economische ontwikkelingen, actualiteit, …

Voorkennis

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef niveau 1.2

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 180,00
 • Materialengeld

* Het materialengeld wordt betaald bij aanvang  van de opleiding en kan variëren.
** De juiste totale prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

120 lestijden = 1 schooljaar