Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
VOX woensdag 18.30 – 21.30 u. 12/09/2018 M108

Doel

Je persoonlijk leven uitleggen, festivals en muziek bespreken, over je familie praten en over alledaagse zaken vertellen.

Inhoud

Thema’s:

 • zich voorstellen
 • groeten en afscheid nemen
 • landen en nationaliteiten
 • het alfabet en de getallen
 • in de stad
 • beroepen
 • op school en op het werk
 • familie
 • huishoudelijke apparaten
 • hobby’s
 • uur, dagen, maanden, seizoenen, datum
 • op café en in de snackbar
 • op de markt, in de supermarkt
 • het dagelijks leven
 • kleuren
 • kledij
 • verkeersmiddelen
 • in het VVV-kantoor
 • de weg vragen en uitleggen
 • reizen met de trein en de metro
 • het weer
 • op vakantie
 • feesten en tradities
 • Köln, Berlin, München, Hamburg

Grammatica:

 • Artikel (der, die, das, ein)
 • sein, haben
 • Indikativ Präsens
 • es gibt, es geht
 • trennbare Verben
 • Modalverben + wissen
 • werden
 • Imperativ Höflichkeitsform
 • Nominativ
 • Akkusativ
 • Singular und Plural
 • Substantive und Adjektive
 • Konjunktionen (und, aber, oder, …)
 • Personalpronomen (ich, du, er, …)
 • Possessivpronomen (mein, dein, sein, …)
 • Demonstrativpronomen (dies-, solch-, jen-, …)
 • Interrogativpronomen (wer, welch-, was, …)
 • Indefinitpronomen (man, jed-, kein, …)
 • Temporaladverbien (nie, oft, immer, …)
 • Interrogativadverbien (wann, wo, wie, …)
 • Präpositionen mit Dativ (aus, bei, mit, …)
 • Zeitangaben ohne Präposition

Voorkennis

Geen voorkennis

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 180
 • Materialengeld: € 14

* Het materialengeld wordt betaald bij aanvang  van de opleiding en kan variëren.
** De juiste totale prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

120 lestijden = 1 schooljaar