Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
X Plus maandag 18.30 – 21.30 u. 09/09/2019 A11
Paal woensdag 9.00 – 12.00 u. 11/09/2019

Doel

Na richtgraad 1 beschik je over een goede basis en kan je jezelf behoorlijk uitdrukken in de vreemde taal.

In richtgraad 2 komen de vier vaardigheden (spreken, luisteren, lezen en schrijven) opnieuw ruimschoots aan bod. Je neemt actief deel aan gesprekken over allerhande actuele onderwerpen.

De woordenschat van eerder behandelde thema’s wordt uitgebreid en ook nieuwe thema’s komen aan bod. Belangrijke grammaticale items worden herhaald en aangevuld: wie zich correct verstaanbaar wil maken, dient immers ook de grammatica te beheersen. Verder wordt er ook aandacht besteed aan kennis van land, volk en cultuur en krijg je meer informatie over steden en hun bezienswaardigheden, geschiedenis en actualiteit, feesten en tradities …

Het hoofddoel is de grondige uitbouw van een elementaire naar een praktische kennis. Na richtgraad 2 ben je een échte kenner en kan je je vlot uitdrukken in de vreemde taal.

Inhoud

Thema’s:

 • Getting to know you
 • Whatever makes you happy
 • What’s in the news
 • Eat, drink and be merry
 • Looking forward
 • The way I see it

Grammatica:

 • Present Simple, Present Continuous, Past Simple (revision and further elaboration)
 • Future: going to, will and Present Continuous (revision and further elaboration)
 • Past Continuous (form and use)
 • Have and have got
 • Questions and question words (who, why, whose, which, how much)
 • Quantity: much/many, a few/a little/a lot/lots of
 • Something/someone/somewhere
 • Articles
 • Verb patterns
 • Comparative and superlative adjectives

Voorkennis

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef voor richtgraad 2.1

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 180,00
 • Handboek: € 40,95 (Lommel: New Headway Pre-Intermediate with iTutor DVD-ROM 4th edition, Beverlo: Language in Use Pre-Intermediate)
 • Werkboek: € 28,95 (Lommel: New Headway Pre-Intermediate with iChecker CD-ROM 4th edition, Beverlo: Language in Use Pre-Intermediate)
 • Kopiegeld: € 10,00

* Het kopiegeld wordt betaald bij aanvang  van de opleiding.
** De juiste totale prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

120 lestijden = 1 schooljaar