Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Geen data Geen data Geen data Geen data

Doel

Na richtgraad 1 beschik je over een goede basis en kan je jezelf behoorlijk uitdrukken in de vreemde taal.

In richtgraad 2 komen de vier vaardigheden (spreken, luisteren, lezen en schrijven) opnieuw ruimschoots aan bod. Je neemt actief deel aan gesprekken over allerhande actuele onderwerpen.

De woordenschat van eerder behandelde thema’s wordt uitgebreid en ook nieuwe thema’s komen aan bod. Belangrijke grammaticale items worden herhaald en aangevuld: wie zich correct verstaanbaar wil maken, dient immers ook de grammatica te beheersen. Verder wordt er ook aandacht besteed aan kennis van land, volk en cultuur en krijg je meer informatie over steden en hun bezienswaardigheden, geschiedenis en actualiteit, feesten en tradities …

Het hoofddoel is de grondige uitbouw van een elementaire naar een praktische kennis. Na richtgraad 2 ben je een échte kenner en kan je je vlot uitdrukken in de vreemde taal.

Inhoud

Thema’s:

 • Passions and fashions: People who are passionate about something in their life –Things that are incredibly popular
 • No fear: Facing fears – The potential dangers of travelling
 • It depends how you look at it: Looking at things from different perspectives –Dealing with bullying and crime
 • All things high tech: Aspects of technology
 • Seeing is believing: Evidence and crime
 • Telling it how it is: Newspapers and the press

Grammatica:

 • Present Perfect (simple, continuous, passive)
 • Verb patterns
 • Conditionals
 • Noun phrases
 • Modals of probability
 • Reported speech

Voorkennis

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef voor richtgraad 2.4

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 180,00
 • Handboek: € 40,95 (Lommel: New Headway Intermediate with iTutor DVD-ROM 4th edition; Beverlo: Cutting Edge Intermediate) (idem als 2.3)
 • Werkboek: € 28,95 (Lommel: New Headway Intermediate with iChecker CD-ROM 4th edition; Beverlo: Cutting Edge Intermediate) (idem als 2.3)
 • Kopiegeld: € 10,00

* Het kopiegeld wordt betaald bij aanvang  van de opleiding.
** De juiste totale prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

120 lestijden = 1 schooljaar