Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Veerkracht Lessenrooster 03/09/2019 E

Doel

De cursist leert in deze module op een redzaamheidsniveau(A2) zich uit te drukken in functioneel, alledaags Engels of Frans om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist. Naargelang van de module worden andere accenten (taaltaken) benadrukt.

Inhoud

Voor het luisteren/kijken

 1. Samenstellen van een “bordspin” n.a.v. de gegeven titel of het onderwerp van het videofragment.
  • Wie zul je gaan zien?
  • Waar gebeurt het?
  • Wat zul je gaan zien?
  • Wat zullen de personen zeggen en / of doen?
 2. Brainstorming Cursisten schrijven in vrije associatie woorden op die verband houden met titel of thema.
 3. Probleem oplossen Gaat het videofragment om een reëel probleem, laat cursisten vooraf een oplossing bedenken. Komt dit overeen met de oplossing in het fragment?
 4. De docent biedt voor het kijken/luisteren een aantal woorden aan. Deze woorden hebben betrekking op het te bekijken/beluisteren fragment. De cursisten proberen (eventueel m.b.v. docent) betekenisvolle verbindingen te maken en voorspellen van daaruit wat er zal gaan komen in het video/luisterfragment.
 5. Globaal kijken-luisteren
  • cursisten schrijven algemene informatie m.b.t. het fragment op.
  • in een groepje vatten de cursisten de informatie in een raster samen.
 6. Gericht kijken-luisteren Cursisten verzamelen informatie m.b.t. een specifiek onderwerp dat in het fragment aan de orde komt. Hierbij kan het fragment vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Informatie in raster plaatsen. 8. Video stopzetten tijdens het kijken. Doel:
  • Korte toelichting geven op het fragment
  • Cursisten kunnen nieuwe kennis toevoegen bij de via pre-viewing verzamelde verwachtingenetc.
  • Cursisten laten reageren op het fragment.
  • Voorspellen hoe een en ander verder zal gaan lopen (nieuwe kennis koppelen aan oude “scripts”).
 7. “Achterwaartse voorspelling”

Cursisten voorspellen op basis van een fragment wat er eerder gebeurd zal zijn. Sturingsvragen hierbij kunnen zijn:

 • Waar speelt de situatie zich af?
 • Wie spelen een rol?
 • Hoe is hun onderlinge relatie
 • Wat is er tot nu toe concreet gebeurd?
  Vervolgens band terugspoelen en “voorfragment” bekijken. Na het luisteren/kijken
 • Samenvatten Cursisten vatten individueel of in groepjes de inhoud van het fragment samen in de doeltaal. Eventueel beperken in tijd (2 minuten!)
 • Verzin het vervolg. Cursisten verzinnen op basis van de verzamelde informatie een logisch vervolg.
 • Vergelijking. Cursisten vergelijken de kennis die ze hebben opgedaan met de kennis voor het kijken. Wat heb ik geleerd?
 • De lijn van het fragment opnieuw samenstellen. De docent biedt een aantal korte beschrijvingen van de inhoud in andere volgorde genummerd aan. Cursisten proberen de juiste volgorde te reconstrueren

Voorkennis

De cursist moet de eindtermen uit de module Moderne Vreemde Talen M1 of de basiscompetenties uit de module Moderne Vreemde Talen U1 verworven hebben. De cursisten die instromen kunnen al een zeer wisselend traject gevolgd hebben. Naast deze verscheidenheid moet ook rekening gehouden worden met een aantal sociaal-cultureel-economische en psychologische factoren. Zo zijn er cursisten met een niet-westerse thuistaal, voor wie het Nederlands een extra vreemde taal is. Ook de mate waarin cursisten buitenschools contact hebben met de doeltaal is belangrijk. Dit contact heeft immers een sterke invloed op de taalvaardigheid en attitude t.a.v. de taal. Wat de precieze startvaardigheden zijn van elke individuele cursist zal het centrum , via instaptoetsen, best zelf in kaart brengen.

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 0
 • Handboek & werkboek is hetzelfde als Engels M1

** De info en prijzen zijn indicatief. De juiste enige prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

40 lestijden (zie lessenrooster)