Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Lessenrooster ICT en Fotografie

Doel

Toepassing van meer geavanceerde formules. Analyseren van gegevensbanken.

Inhoud

Na een zeer bondige herhaling van de leerstof uit de beginnersgroep, gaan we over tot de toepassing van meer geavanceerde formules..

  • Zo maken we kennis met de zoekfuncties, voorwaardelijke functies, datumfuncties en tekstfuncties. Kers op de taart is het nesten van verschillende functies. 
  • Een tweede blok draait rond het opbouwen van gegevensbanken en de daarbij horende analyses. Draaitabellen en draaigrafieken geven ons inzicht in de betekenis van verzamelde cijfers. 
  • In deze modules zetten we ook enkele stappen richting automatisatie. Een eerste luik hierbij is het werken met sjablonen. 

Voorkennis

Het traject Start to ICT (module Wegwijs Computer en Wegwijs Web) en module Wegwijs Office of een ingangsproef 

Basiskennis Excel 

Software

Microsoft Office 2016

Prijs

  • Inschrijvingsgeld: € 90 
  • Materialengeld: € 15 

* Het materialengeld wordt betaald bij aanvang  van de opleiding en kan variëren.
** De juiste totale prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

60 lestijden = 15 lesweken van 4 lestijden(1 lestijd = 50 minuten)°
5 weken afstandsleren 

°trajectmodule