Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Lessenrooster

Doel

In het kader van een opleiding kunnen functioneren in een digitale leeromgeving.

Inhoud

Je leert in de cursus ICT

 • Gepast reageren bij een virusmelding.
 • Beveiligingsprogramma’s gebruiken.
 • Back-ups maken.
 • Regels inzake ICT-gebruik in overeenstemming met ethische en deontologische regels naleven.
 • Datagehelen (tekst, foto, audio, video, programma’s) downloaden.
 • Elementen van een beeldscherm interpreteren.
 • ICT gebruiken om te communiceren
 • Bepalen welke virtuele diensten het meest geschikt zijn voor een bepaalde taak
 • Aangeven waarop moet gelet worden bij de aanschaf van een computer en andere frequent gebruikte hardware.
 • Het aanbod van de verschillende providers onderscheiden en een bewuste keuze maken
 • Budgettaire consequenties van ICT keuzes inschatten
 • Aangeven waarvoor databanktoepassing gebruikt wordt.
 • Met behulp van ICT informatie opzoeken, op zijn relevantie beoordelen, verwerken en bewaren.
 • Online registreren.
 • De procedure doorlopen i.v.m. Pc-banking, digitale aankopen en reserveringen.
 • De mogelijkheden en de gevaren van commerciële toepassingen van het internet aangeven.
 • Kritisch omgaan met ICT-ontwikkelingen.
 • Functioneren in een eenvoudige digitale leeromgeving.
 • Een ingebouwde helpfunctie gebruiken.
 • Tekst-, cijfer-, beeld- en/of geluidsmateriaal in één document integreren.
 • Courante informatie- en communicatietechnologie en software gebruiken.
 • Een eenvoudig e-portfolio opstellen.
 • Een ICT-toepassing kiezen en gebruiken in functie van een opdracht.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 0
 • Kopiegeld: € 0

** De info en prijzen zijn indicatief. De juiste enige prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

60 lestijden = 1 semester