Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Veerkracht vrijdag 13.00 – 16.35 u. 14/09/2018
tot 12/10/2018
C
Veerkracht vrijdag 18.15 – 21.50 u. 14/09/2018
tot 12/10/2018
C

Doel

In deze module leert de cursist essentiële vaardigheden op het vlak van autonoom denken en handelen, communicatie en samenwerking, vorming van een positief zelfbeeld en veerkracht, sociaal functioneren, exploratie, het nemen van initiatief en creativiteit, actief burgerschap en sociale integratie. Deze competenties heeft de cursist minimaal nodig om zichzelf te ontplooien om actief te kunnen participeren aan een multiculturele democratische samenleving

Inhoud

Culturele verschillen moet men ruim begrijpen. Deze verschillen raken het etnische, het religieuze, de taal, de politieke overtuiging, het studieniveau, de geaardheid, gewoonten en gebruiken … Ze “verwoorden” maakt deze verschillen duidelijk, verheldert ze: dit is absoluut de eerste stap. Daarna kan respect gevraagd worden; respect wil dan weer niet zeggen “goedkeuring” of “navolging”.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist

Prijs

  • Inschrijvingsgeld: € 60
  • Kopiegeld: € 0
  • Materialengeld

* Het materialengeld en kopiegeld worden betaald bij aanvang  van de opleiding.
** De info en prijzen zijn indicatief. De juiste enige prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

40 lestijden = 1 semester