Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Veerkracht Lessenrooster 13/09/2019 C

Doel

De cursist leert in deze module aan de hand van een brede maatschappelijke oriëntatie essentiële vaardigheden die hij minimaal nodig heeft om zichzelf te ontplooien en om actief te kunnen participeren aan een multiculturele democratische samenleving.

Inhoud

 1. aangeven hoe zij kunnen deelnemen aan besluitvorming in en opbouw van de samenleving.
 2. aantonen dat het samenleven in een democratische rechtsstaat gebaseerd is op rechten en plichten die gelden voor burgers, organisaties en overheid.
 3. de rol van controle en evenwicht tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in ons democratisch bestel erkennen.
 4. de hoofdzaken van de federale Belgische staatsstructuur onderscheiden.
 5. van Europese samenwerking, van het beleid en de instellingen van de Europese Unie de betekenis voor de eigen leefwereld toelichten.
 6. toont het belang aan van internationale organisaties en instellingen.
  • Democratie
  • Belgische staatstructuur
  • De drie machten
  • Europese en internationale instellingen: belang

Voorkennis

Geen voorkennis vereist

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 0
 • Kopiegeld: € 0
 • Materialengeld

* Het materialengeld en kopiegeld worden betaald bij aanvang  van de opleiding.
** De info en prijzen zijn indicatief. De juiste enige prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

40 lestijden (zie lessenrooster)