De opleiding Meubelmaker hoort thuis in het studiegebied HOUT van het secundair volwassenenonderwijs en is modulair opgebouwd.

De opleiding Meubelmaker omvat in totaal 600 lestijden en wordt bekrachtigd met het certificaat MEUBELMAKER. In het opleidingsprofiel werd per module een selectie gemaakt van activiteiten en te integreren ondersteunende kennis uit de erkende beroepskwalificatie.