Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
De Bever maandag 18.30 – 21.30 u. 10/09/2018 Werkhuis
De Bever dinsdag 18.30 – 21.30 u. 11/09/2017 Werkhuis
De Bever donderdag 18.30 – 21.30 u. 13/09/2017 Werkhuis

Doel

In deze module worden naast onderhoudsactiviteiten courante reparaties aan motoren van personen- en lichte bedrijfswagens uitgevoerd.
Beperkte revisies aan het motorblok uitvoeren, onderdelen van in- en uitlaat onderhouden en werkzaamheden aan de koeling vormen de belangrijkste onderwerpen binnen
deze module.
Men moet veilig en hygiënisch werken, dit houdt onder meer in dat de werkplaats en het materiaal moet onderhouden worden en dat men beschermende maatregelen moet nemen voor de veiligheid en gezondheid van zichzelf en anderen.
Men moet een opdracht begrijpen, hetgeen ook moet bekeken worden in functie van het opbouwen van de eigen deskundigheid.
Men moet ook verantwoordelijkheid dragen voor de werkzaamheden van collega’s.
De module vereist een elektrische vorming om de basiscompetenties te verwezenlijken.
De cursist kan o.m.:

 • Het eigen werk plannen en organiseren
 • Collega’s begeleiden
 • Werkzaamheden aan in- en uitlaatsystemen uitvoeren
 • Werkzaamheden aan de koeling uitvoeren
 • Motoren beperkt reviseren.

Inhoud

Werkplanning en organisatie
Begeleiding van collega’s
Soorten verbrandingsmotoren
Hoofdmotoronderdelen
De viertaktmotor

 • Werking
 • Constructie
 • Monteren en demonteren van het motorblok

Tweetaktmotor

 • Werking
 • Constructie

Leibaandruk

 • Definitie

Cilinder

 • Inhoud
 • Totale inhoud
 • Slag/boring

Compressieverhouding

 • Conditietest: compressietest en lektest

Meercilindermotoren

 • Doel
 • Soorten

Motoronderdelen

 • Motorblok
 • Zuiger
 • Zuigerveren
 • Zuigerpen
 • Krukas
 • Drijfstang
 • Carter
 • Balansassen
 • Cilinderkop
 • Revisie van de cilinderkop
 • Montage cilinderkop op motorblok
 • Kleppen
 • Kleppenmechanisme

Distributie

 • Afstellen
 • Vervangen
 • Nokkenas
 • Distributiesystemen

Smering

 • Smering:
  • Doel
  • Eigenschappen
  • Normen
  • Classificaties.
 • Drukregeling
  • Pompen
  • Filters
  • Drukregeling
 • Carterventilatie
  • Doel
  • Soorten
  • Werking

Controle van de smeersystemen

 • Onderdelen

Koeling

 • Doel
 • Vloeistofkoeling
 • Koelvloeistoffen

Controle van de koelsystemen

 • Onderdelen
 • Diagnose
 • Antivriesgehalte
 • Werkzaamheden
  • Controleren
  • Koelvloeistof bijvullen
  • Ontluchten
  • Herstellen
  • Afstellen
 • Binnenruimteverwarming

In- en uitlaatspruitstukken

 • Doel
 • Soorten
 • Constructie

Uitlaten
Luchtfilters
Tweetaktmotor

Auto-elektriciteit

 • Ontsteking
 • Startkring
 • Laadkring

Cilinderkop

Voorkennis

Basis Elektriciteit, Basis Metaal, Basis Lassen, Klein Onderhoud – Bandenmontage 1, Klein Onderhoud – Bandenmontage 2, Demontage Montage.

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 180
 • Materialengeld

* Het materialengeld wordt betaald bij aanvang  van de opleiding en kan variëren.
** De juiste totale prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

120 lestijden = 1 schooljaar