Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Veerkracht Lessenrooster 13/09/2019 D

Doel

De cursist leert in deze module strategieën toepassen aan de hand van de vaardigheid schrijven die als de meest veeleisende wordt gepercipieerd. Het uitgangspunt is een transfergericht aanbod dat de cursist werkwijzen leert waarmee hij ook voor de andere vaardigheden verder kan in een waaier van communicatieve situaties binnen en buiten het vak Nederlands.

Inhoud

 • zich oriënteren op aspecten van de schrijftaak: doel, teksttype, eigen kennis en lezer
 • zijn manier van schrijven afstemmen op het schrijfdoel en de lezer;
 • tijdens het schrijven zijn aandacht behouden voor het bereiken van het doel, waaronder:
  • zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles kunnen uitdrukken;
  • een schrijfplan opstellen;
  • van een model gebruik maken;
  • digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden raadplegen en rekening houden met de consequenties ervan;
  • een passende lay-out gebruiken;
  • de eigen tekst nakijken;
  • bij een gemeenschappelijke schrijftaak talige afspraken maken, elkaars inbreng in de tekst benutten, evalueren, corrigeren en redigeren;
  • met de belangrijkste conventies van geschreven taal rekening houden.
 • het resultaat beoordelen in het licht van het schrijfdoel; het resultaat bijstellen.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 0
 • Kopiegeld: € 5

* Het kopiegeld moet betaald worden bij aanvang  van de opleiding.
** De info en prijzen zijn indicatief. De juiste enige prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

40 lestijden (zie lessenrooster)