Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Lessenrooster NT2

Doel

In deze module wordt er vooral geoefend op spreken en luisteren.

Inhoud

Aan de hand van relevante en uitdagende spreek- en luisteroefeningen word je getraind om vlot, adequaat en spontaan te communiceren zodat je op het einde van de module in staat zal zijn om moeiteloos een gesprek te voeren met een moedertaalspreker. In de oefeningen vind je veel woordenschat en uitdrukkingen zodat je taalgebruik alsmaar rijker en genuanceerder wordt. De taaltaken spelen in op domeinen en rollen die voor jou relevant zijn.

Voorkennis

Geslaagd zijn voor 3.1. toelatingsproef.

Prijs

  • Inschrijvingsgeld: € 72,00
  • Handboek: € 36,50 (Aan het woord 3.1)
  • Kopiegeld: € 10

* Het handboek en kopiegeld worden betaald bij aanvang  van de opleiding.
** De info en prijzen zijn indicatief. De juiste enige prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

120 lestijden = 1 schooljaar indien u ’s avonds les volgt
120 lestijden = 1 semester indien u les volgt in de voormiddag.
U heeft dan 2 voormiddagen les.