Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
X Plus dinsdag 18.30 – 21.30 u. 11/09/2018

Doel

In deze cursus komen voornamelijk de vaardigheden ‘lezen’ en ‘schrijven’ aan bod.

Inhoud

Je schrijft en leest redelijk goed, maar je voelt je nog onzeker doordat je te weinig terminologie hebt en nog steeds fouten maakt tegen de zinstructuur en de Nederlandse idiomen. Via de lectuur van verschillende soorten teksten zoals krantenberichten, columns, polissen, handleidingen, contracten, verhalen enz. maken we ons de specifieke formuleringen van het Nederlands verder eigen. In schrijfoefeningen, zoals e-mails, klachtenbrieven, lezersreacties, verslagen, uiteenzettingen … De grammatica en spelling worden grondig ingeoefend. Ook al ligt het accent op lezen en schrijven, toch komen spreken en luisteren eveneens voldoende aan bod. De taaltaken spelen in op domeinen en rollen die voor jou relevant zijn.

Voorkennis

Geslaagd zijn voor 3.2. toelatingsproef.

Prijs

  • Inschrijvingsgeld: € 180,00
  • Handboek: € 39,55 (Tekst en uitleg 1)
  • Kopiegeld: +/- € 20,00
  • Materialengeld

* Het materialengeld wordt betaald bij aanvang  van de opleiding en kan variëren.
** De juiste totale prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

120 lestijden = 1 schooljaar