Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Lessenrooster

Doel

De cursist leert in deze module planmatig werken, zowel alleen als in teamverband. Hij leert de eigen sterke en zwakke punten evalueren.

Inhoud

  1. een planning maken.
  2. een planning uitvoeren.
  3. de gevolgde strategie evalueren.
  4. de gevolgde strategie bijsturen.
  5. proces en product evalueren.
  6. uit de evaluatie lessen trekken.
  7. keuzes maken op basis van afwegingen

Voorkennis

Geen voorkennis vereist

Prijs

  • Inschrijvingsgeld: € 0
  • Kopiegeld: € 0
  • Materialengeld

* Het materialengeld en kopiegeld worden betaald bij aanvang  van de opleiding.
** De info en prijzen zijn indicatief. De juiste enige prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

40 lestijden (zie lessenrooster)