Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Lessenrooster ICT en Fotografie

Doel

De kennis van photoshop elements 1 en 2 herhalen en aanvullen met de nieuwe leerstof van phtoshop elements 3. De nadruk ligt op het maken van eigen creaties.

Inhoud

In photoshop Elements 3 vervolmaak je de photoshop elements kennis die je opdeed in de vorige cursussen. Zo leer je afbeeldingen uitlijnen, handelingen toepassen en aanpassen. Je werkt met speciale penselen en vormen. Er wordt tijdens deze cursus veel aandacht besteed aan tutorials uitwerken en werken met eigen fotomateriaal.

Voorkennis

Photoshop Elements 2

Software

Adobe Elements 2018 of 2019 (indien u uw eigen laptop meebrengt naar de les, dient de juiste versie er op te staan vanaf de eerste les)

Prijs

  • Inschrijvingsgeld: € 90
  • Materialengeld: € 10

* Het materialengeld wordt betaald bij aanvang  van de opleiding en kan variëren.
** De juiste totale prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

60 lestijden = 1 semester