Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Lessenrooster ICT en Fotografie

Doel

In deze module diep je jouw kennis van Photoshop Elements verder uit.

Inhoud

  • Je leert retoucheren en repareren van afbeelding en ook het ontwerpen en opslaan van eigen patronen en penselen.
  • Je leert ook filters en kleurcorrecties gebruiken en nog zo veel meer.

Voorkennis

Photoshop Elements 1

Software

Adobe Elements 2018 of 2019 (indien u uw eigen laptop meebrengt naar de les, dient de juiste versie er op te staan vanaf de eerste les)

Prijs

  • Inschrijvingsgeld: € 90
  • Materialengeld: € 10

* Het materialengeld wordt betaald bij aanvang  van de opleiding en kan variëren.
** De juiste totale prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

60 lestijden = 1 semester