In de opleiding Residentieel elektrotechnisch installateur leren cursisten het bedraden en aansluiten van installaties en het uitvoeren van herstellings- en onderhoudswerkzaamheden teneinde de elektrische installatie in gebouwen voor huishoudelijk en tertiair gebruik te realiseren en in bedrijf te stellen volgens de veiligheidsregels.
Het gaat hier om een gereglementeerd beroep.

De opleiding omvat in totaal 500 lestijden en leidt tot het certificaat RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR.