Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
X Plus woensdag 18.30 – 21.30 u. 11/09/2019 A12
X Plus donderdag 18.30 – 21.30 u. 12/09/2019 C9

Doel

Afspreken, reizen, immobiliën en nog veel meer leer je in deze module van Spaans.

Inhoud

Thema’s:

 • je familie beschrijven
 • verrassing, vreugde en verdriet uitdrukken
 • iemands uiterlijk en karakter beschrijven
 • beschrijven wat iemand aan het doen is
 • een voorstel formuleren / aannemen / afwijzen
 • tijdstip en plaats afspreken
 • een telefoongesprek voeren
 • vertellen over je vrijetijdsactiviteiten
 • iets huren /uitlenen
 • entreekaartjes kopen
 • een reservatie/afspraak maken
 • je vakantiegewoontes beschrijven
 • de maanden en de seizoen benoemen
 • een reis boeken
 • een hotel reserveren
 • inlichtingen inwinnen bij het VVV-kantoor
 • over het weer praten
 • (reis)ervaringen uit het verleden beschrijven
 • woningen en inrichting beschrijven
 • een woning huren
 • situaties uit het verleden beschrijven
 • vroeger en heden met elkaar vergelijken
 • over herinneringen praten
 • tijdstippen en periodes uit het verleden aangeven

Grammatica:

 • werkwoorden vervoegen in onvoltooid tegenwoordige tijd (el Presente)
 • het persoonlijk voornaamwoord als lijdend voorwerp (persoon)
 • het bezittelijk voornaamwoord
 • het betrekkelijk voornaamwoord
 • het gebruik van SER en ESTAR
 • werkwoorden vervoegen in het Gerundium (el Gerundio)
 • de rangtelwoorden
 • het beklemtoond persoonlijk voornaamwoord na een voorzetsel
 • CON + persoonlijk voornaamwoord
 • betekenissen van QUEDAR(SE)
 • SABER – PODER
 • de hoeveelheidaanduidingen
 • werkwoorden vervoegen in onvoltooid verleden tijd el Indefinido – el Imperfecto)
 • het beklemtoond bezittelijk voornaamwoord
 • de overtreffende trap met de uitgang –ísimo/-a
 • tijdsaanduidingen met desde,hace, desde hace

Voorkennis

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef voor richtgraad 1.2

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 180
 • Handboek: € 41 (Caminos nieuw 2 + online MP3)
 • Werkboek: € 34,80(Caminos nieuw 2 + online MP3)
 • Kopiegeld: € 10

** De juiste totale prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

120 lestijden = 1 schooljaar