Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
X Plus woensdag 18.30 – 21.30 u. 11/09/2019 C9

Doel

In deze module leer je jezelf uitdrukken, naar de apotheek gaan, over politiek spreken, …

Inhoud

Thema’s:

 • aangeven op welke wijze een handeling plaatsvindt
 • lichaamsdelen benoemen
 • advies vragen/geven
 • begin, vervolg en einde van een handeling aangeven
 • je mening uitdrukken
 • iemand uitnodigen, een uitnodiging accepteren of afslaan
 • iets te eten/drinken aanbieden en daarop reageren
 • iemand feliciteren
 • een cadeau geven, daarvoor bedanken en daarop reageren
 • een probleem schetsen, klagen en daarop reageren
 • ziektesymptomen beschrijven
 • een conversatie met de dokter voeren
 • in de apotheek om een medicijn vragen
 • een voorwerp beschrijven
 • je beroep/kantoor beschrijven
 • vertellen wat je met de computer kan doen,onderdelen benoemen
 • beschrijven wie werkt in een bedrijf + kwaliteiten van personeel
 • een werkdag beschrijven
 • vertellen over stressfactoren
 • commerciële woordenschat gebruiken
 • vertellen over “El Camino de Santiago”
 • vermoedens uitdrukken
 • je levensloop beschrijven
 • over politiek spreken

Grammatica:

 • de bijwoorden op -mente
 • werkwoorden in de positieve gebiedende wijs (el Imperativo +)
 • vaste werkwoordconstructies (empezar a, volver a, dejar de, acabar de, seguir +
 • gerundium, llevar + tijdsaanduiding + gerundium
 • het gebruik van IR en VENIR
 • het gebruik van ¿QUÉ? en ¿CUÁL(-ES)?
 • werkwoorden vervoegen in de voorwaardelijke wijs (el Condicional)
 • herhaling van persoonlijk voornaamwoord
 • 2 persoonlijke voornaamwoorden in 1 zin
 • het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord
 • werkwoorden in negatieve gebiedende wijs (el Imperativo -)
 • de voorzetsels POR en PARA
 • de onbepaalde voornaamwoorden
 • werkwoorden vervoegen in toekomstige tijd (el Futuro)
 • werkwoorden vervoegen in de voltooid verleden tijd (el Pluscuamperfecto)

Voorkennis

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef voor richtgraad 2.1

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 180
 • Handboek: € 0 => zelfde handboek als 1.2
 • Werkboek: € 0 => zelfde werkboek als 1.2
 • Kopiegeld: € 10

** De juiste totale prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

120 lestijden = 1 schooljaar