Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
X Plus maandag 18.30 – 21.30 u. 09/09/2019 A12

Doel

In deze module leer je jezelf uitdrukken, naar de apotheek gaan, over politiek spreken, …

Inhoud

Grammatica:

 • Communicatiemiddelen
 • Communicatieproblemen
 • Het stadsleven
 • Steden en wijken
 • Solidariteit
 • Een betere wereld
 • Opvoeding voor iedereen
 • Spreekwoorden en zegswijzen
 • Ecologische rampen
 • Ecologie
 • De rol van de televisie
 • De reputatie van de Spanjaarden, Belgen

Thema’s:

 • Herhaling van de werkwoordsvervoegingen
 • De plaats van het adjectief in de zin
 • Het gebruik van de werkwoordstijden
 • Passieve zin
 • Directe en indirecte rede
 • Voorwaardelijke zin
 • Ser / Estar
 • ……

Voorkennis

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef voor richtgraad 2.3

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 180
 • Zelfde handboek & werkboek als 2.2
 • Kopiegeld: € 10

** De juiste totale prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

120 lestijden = 1 schooljaar