Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Dienstencentrum Ham dinsdag 9.00 – 12.00 u. 11/09/2018
X Plus donderdag 18.30 – 21.30 u. 13/09/2018 A13

Doel

In deze module leer je jezelf uitdrukken, naar de apotheek gaan, over politiek spreken, …

Inhoud

Grammatica:

 • Communicatiemiddelen
 • Communicatieproblemen
 • Het stadsleven
 • Steden en wijken
 • Solidariteit
 • Een betere wereld
 • Opvoeding voor iedereen
 • Spreekwoorden en zegswijzen
 • Ecologische rampen
 • Ecologie
 • De rol van de televisie
 • De reputatie van de Spanjaarden, Belgen

Thema’s:

 • Herhaling van de werkwoordsvervoegingen
 • De plaats van het adjectief in de zin
 • Het gebruik van de werkwoordstijden
 • Passieve zin
 • Directe en indirecte rede
 • Voorwaardelijke zin
 • Ser / Estar
 • ……

Voorkennis

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef voor richtgraad 2.3

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 180
 • Handboek en werkboek: € 0
 • Werkboek: € 0
 • Kopiegeld: € 6
 • Materialengeld: 14 €

* Het materialengeld wordt betaald bij aanvang  van de opleiding en kan variëren.
** De juiste totale prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

120 lestijden = 1 schooljaar