Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Geen data Geen data Geen data Geen data

Doel

In deze module leer je jezelf uitdrukken, naar de apotheek gaan, over politiek spreken, …

Inhoud

Grammatica:

 • Communicatiemiddelen
 • Communicatieproblemen
 • Het stadsleven
 • Steden en wijken
 • Solidariteit
 • Een betere wereld
 • Opvoeding voor iedereen
 • Spreekwoorden en zegswijzen
 • Ecologische rampen
 • Ecologie
 • De rol van de televisie
 • De reputatie van de Spanjaarden, Belgen

Thema’s:

 • Herhaling van de werkwoordsvervoegingen
 • De plaats van het adjectief in de zin
 • Het gebruik van de werkwoordstijden
 • Passieve zin
 • Directe en indirecte rede
 • Voorwaardelijke zin
 • Ser / Estar
 • ……

Voorkennis

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef voor richtgraad 2.3

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 180
 • Handboek en werkboek: € 0
 • Werkboek: € 0
 • Kopiegeld: € 6
 • Materialengeld

* Het materialengeld wordt betaald bij aanvang  van de opleiding en kan variëren.
** De juiste totale prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

120 lestijden = 1 schooljaar