Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal

Doel

In deze module leert de cursist enkelvoudige vrijstaande interieurelementen vervaardigen zoals een bureauelement, dressoir, schoenkast, tafel …
Hierbij wordt vertrokken vanuit een vrijstaand element hetwelke niet in relatie staat met andere delen of gehelen. Deze elementen worden overwegend vervaardigd uit plaatmateriaal (hpl, melamine, fineer …), de verschillende soorten plaatmateriaal, beslag en afwerkingsvormen kunnen hierbij aan bod komen.
De nadruk wordt gelegd op het vervaardigen, het samenstellen en het afwerken van het element. De cursist leert hierbij zijn eigen werkzaamheden te plannen, en een logische werkvolgorde aan te houden. Hierbij wordt rekening gehouden met de actuele vereisten, waar oog voor kwaliteit en een degelijke afwerking centraal staan. Er wordt veel aandacht geschonken aan de veiligheid, gezondheid, hygiëne, transport en opslag van goederen alsook het welzijn en de kwaliteit.

Inhoud

 • Leest en begrijpt (werk)tekeningen
 • Kantrecht en/of kort ruw hout af
 • Deelt plaatmateriaal optimaal in (richting, beschadiging, …)
 • Tekent uit te zagen onderdelen uit op hout of plaatmateriaal
 • Zaagt de onderdelen op de juiste afmeting uit volgens borderel of zaagplan
 • Gebruikt zaagmachines
 • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
 • Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, …)
 • Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
 • Gebruikt aftekengereedschapRaadpleegt technische bronnen (werkstuktekeningen, instelgegevens, omrekeningstabellen, …)
 • Houdt zich aan procedures en voorschriften
 • Selecteert (snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
 • Stelt verspaningssets samen
 • Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, mec/man, …)
 • Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
 • (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine of installatie en stelt ze af
 • Bergt (snij)gereedschappen veilig op
 • Vervangt en onderhoudt (snij)gereedschappen
 • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

Voorkennis

Machinale houtbewerking en Werkvoorbereiding houtbewerking

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 180,00
 • Materialengeld

* Het materialengeld wordt betaald bij aanvang  van de opleiding en kan variëren.
** De juiste totale prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

120 lestijden = 1 schooljaar