Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Veerkracht vrijdag 9.00 – 12.35 u. 15/02/2019 tot 03/05/2019 C

Doel

De module wetenschappen heeft als streefdoel de ‘vorming van een wetenschappelijk geletterde burger’. In de module wetenschappen wordt natuurwetenschappelijke kennis opgebouwd door de ‘natuurwetenschappelijke methode’ toe te passen. In essentie is dit een probleemherkennende en –oplossende activiteit. Naast de natuurwetenschappelijke methode wordt ook aandacht besteed aan de maatschappelijke relevantie van wetenschappen.

Inhoud

 1. bij een eenvoudig onderzoek, de essentiële stappen van de natuurwetenschappelijke methode onderscheiden.
 2. de mogelijkheden en beperkingen van wetenschappelijke experimenten en theorieën illustreren.
 3. in duurzaamheidsvraagstukken oplossingen voor de globale en de lokale leefomgeving aandragen en de gevolgen inschatten.
 4. bij de mens de onderlinge samenhang tussen de verschillende lichaamsstelsels illustreren.
 5. bij de mens beschrijven hoe erfelijke kenmerken van generatie op generatie worden overgedragen.
 6. bij de mens manieren aangeven om de voortplanting te regelen en om seksueel overdraagbare aandoeningen te voorkomen.
 7. voor de biologische evolutie aanwijzingen geven.
 8. in concrete voorbeelden uit het dagelijks leven aantonen dat energie in verschillende vormen kan voorkomen en kan omgezet worden in andere energievormen.
 9. de bewegingen van aarde en maan en de waarneembare gevolgen op aarde aantonen
 10. het belang van ruimtelijke ordening illustreren aan de hand van fysisch-aardrijkskundige kenmerken van een regio, fundamentele maatschappelijke problemen, actualiteit, eigen ervaringen.
 11. een atlas, een plattegrond, een kaart, een tabel of een grafische voorstelling gebruiken om o.a. gegevens over weer en klimaat af te lezen en te interpreteren.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 60
 • Kopiegeld: € 0
 • Materialengeld: € 5

* Het materialengeld en kopiegeld worden betaald bij aanvang  van de opleiding.
** De info en prijzen zijn indicatief. De juiste enige prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

40 lestijden = 1 semester