Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Veerkracht Lessenrooster 03/09/2019 C

Doel

Tijdens deze module leer je eerst de basis van de meetkunde. Daarna behandel je op een wiskundige manier het verband tussen verschillende variabelen. Vanuit concrete situaties ga je werken met grafieken, tabellen en formules.

Inhoud

 • Meetkunde
  • Begrippen: punt, hoek, rechte, halfrechte, lijnstuk, vlak
  • Onderlinge ligging van rechten
  • Soorten hoeken
  • Vlakke figuren:
 • Soorten driehoeken, vierhoeken, cirkel
 • Omtrek en oppervlakte berekenen
  • Ruimtemeetkunde
 • Ruimtefiguren
 • Inhoud / volume berekenen
  • Stelling van Pythagoras
  • Vraagstukken in verband met meetkunde
 • Verbanden tussen variabelen
  • Formules gebruiken
  • Formules opstellen
  • Formules omvormen
  • Verband tussen variabelen verwoorden
  • Tabel opstellen met functiewaarden
  • Grafiek tekenen van het verband tussen 2 variabelen
  • Tabellen en grafieken interpreteren
  • De computer gebruiken om grafieken te tekenen

Voorkennis

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 0
 • Kopiegeld: € 5

* Het kopiegeld moet worden betaald bij aanvang  van de opleiding.
** De info en prijzen zijn indicatief. De juiste enige prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

80 lestijden = 1 semester