Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Veerkracht Lessenrooster 03/09/2019 C

Doel

In deze module maakt de cursist kennis met de basisbegrippen uit de statistiek en leert hij/ zij gegevens te interpreteren. Dit met de nodige kritische ingesteldheid

Inhoud

 • Wat is statistiek?
 • Begrippen: steekproef, populatie
 • Frequentietabellen interpreteren en opstelle
 • Gegevens grafisch voorstellen
 • Centrummaten: gemiddelde, modus en mediaan
 • Spreidingsmaten: variatie, standaarddeviatie
 • Wat zijn de voorwaarden voor een degelijk statistisch onderzoek?
 • Zelf een statistisch onderzoek uitvoeren
 • De computer gebruiken als hulpmiddel bij statistiek

Voorkennis

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 0
 • Kopiegeld: € 5

* Het kopiegeld moet worden betaald bij aanvang van de opleiding.
** De info en prijzen zijn indicatief. De juiste enige prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

40 lestijden (zie lessenrooster)