Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Veerkracht Lessenrooster 03/09/2019 C

Doel

De cursist leert in deze module de basis die nodig is voor de volgende modules wiskunde. Hier wordt vooral ingegaan op rekenvaardigheden en planmatig werken. Ook wordt er voldoende aandacht besteed aan de eigen wiskundetaal en -conventies. Ook een eerste kennismaking met functioneel gebruik van ICT komt aan bod.

Inhoud

In de module Wiskunde Basis worden de rekenregels opgefrist en verder ingeoefend.

 • Bewerkingen met positieve en negatieve getallen
  • Som, verschil, product, quotiënt, machtsverheffing, vierkantswortel
  • Volgorde van bewerkingen
 • Gebruik van het rekentoestel
 • Zinvol afronden
 • Berekeningen met breuken
 • Evenredige grootheden
  • Recht en omgekeerd evenredig
  • Regel van drie
  • Schaalberekeningen
 • Procentrekenen
 • Informatie aflezen uit grafieken
 • Vraagstukken en toepassingen

Voorkennis

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 0
 • Kopiegeld: € 5

* Het kopiegeld moet worden betaald bij aanvang  van de opleiding.
** De info en prijzen zijn indicatief. De juiste enige prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

40 lestijden (zie lessenrooster)