Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal

Doel

In deze module wordt de dagelijkse bereiding van gezonde voeding en het begeleiden van eet- en rustmomenten aangeleerd. Daarnaast leert de cursist hoe hij structuur in de dag- en tijdsindeling kan aanhouden. Tot slot is er hier ook aandacht voor het efficiënt uitvoeren van een aantal huishoudelijke taken.

Inhoud

Voorkennis

Geen voorkennis vereist

Prijs

  • Inschrijvingsgeld: € 60
  • Materialengeld

* Het materialengeld wordt betaald bij aanvang  van de opleiding en kan variëren.
** De juiste totale prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

40 lestijden = 1 semester